Rời “ghế nóng” Thaiholdings, “bầu” Thụy được giới thiệu tham gia HĐQT LienVietPostBank